Apsaimniekot vai pārdot mežu?

Mežs tā ir milzīga bagātība. Šajā mūžīgi augošajā mantojumā ik pa laikam ir jānodrošina gan meža inventarizācija, gan apsaimniekošana. Veci koki ir krietni uzņēmīgāki pret slimībām un kaitēkļiem, un to novākšana uzlabos kopējo meža stāvokli. Diemžēl ne visiem meža īpašniekiem ir pa spēkam savu meža īpašumu regulāri atjaunot un uzturēt, un ja īpašums sāk kļūt par slogu, varbūt ir pienācis laiks mežu pārdot?

Lai pārdotu mežu par iespējami augstāku cenu, ir jānoskaidro meža vērtība. Tā ir ļoti atkarīga no daudziem faktoriem: meža lieluma, vecuma, meža izvietojuma, koksnes apjoma, apstākļiem, tipa un piekļūšanas iespējām. Pārdodot mežu ir jānoskaidro gan koksnes, gan zemes vērtība. Ir gadījumi, kad uzpircēji novērtē tikai koksni, bet zemei nepiešķir nekādu vērtību. Ja meža īpašnieks nav meža eksperts un nezina kā rīkoties ar savu īpašumu, būs jāgriežas pēc padoma pie zinoša speciālista. Piemeklējot uzticamu mežsaimniecības jomas speciālistu, prasiet bezmaksas konsultāciju, lai tiktu konsultēts par visiem procesiem, tostarp uzzinot uzņēmuma profesionalitāti.  Pārdodot mežu ir svarīgi iegūt pilnīgu caurspīdību par kompāniju, izzinot arī tās pieredzi mežsaimniecības sfērā. Daudzu gadu pieredze mežsaimniecības jomā ir būtisks faktors, lai gadu gaitā kompānija regulāri pilnveidotu darba tehniku un procesus tā, lai produktīvi augtu un izkaustu kļūdas. Pēdējo gadu laikā Latvijas mežsaimniecībām ir krietni audzis arī finansiālais stāvoklis, lai tās varētu iegādāties meža īpašumus par iespējami augstāko cenu.

Mežsaimniecības uzņēmumam ir jābalstās uz godīgu, atklātu un tālejošu praksi. Piemēram, Skandināvijas modelis ir nevis pārdot mežu, bet nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, ieguldot meža fondos. Šādam piemēram būtu vērtīgi sekot arī Latvijas mežsaimniecības uzņēmumiem un Latvijas meža saimniekiem, apsaimniekot un audzēt stiprus mežus. Meža pārdošana var būt vērtīgs darījums, tomēr regulāra un kvalitatīva meža apsaimniekošana būs mūžīgi augošs mantojums vēl paaudzēm ilgi. Šādi mežu īpašnieki tiek konsultēti par labāko apsaimniekošanas praksi, lai risinātu dažādus ar mežu saistītus jautājumus, ar ko tie saskaras, piemēram, invazīvo sugu, kaitēkļu, slimību, klimata atstātajām sekām. Tomēr, ja meža īpašnieks ir lēmis par labu mežu pārdod, pirms līguma slēgšanas meža īpašniekam ir jābūt informētam par darba procesiem, īpašuma kvalitāti un darba atskaites kārtību. Lai gan nereti izskan bažas par meža nozares ietekmi uz mežiem, mežsaimniecība patiesībā ir ļoti svarīga, lai tiktu atjaunoti Latvijas meži.

Pirms izdariet gājienu par labu meža pārdošanai, apsveriet iespēju par meža apsaimniekošanas pakalpojumu, uzticiet gan pilna cikla apsaimniekošanu, gan īpašuma pārdošanu uzņēmumam, kas piedāvā konsultāciju uz vietas meža īpašumā, informē par procesiem, ir ‘kaili’ jūsu priekšā, un caurspīdīgi visos jautājumos un formalitātēs.