Ģimenes spēks meža nozarē

Lai gan dažreiz dzirdam bažas par meža nozares ietekmi uz mūsu mežiem, mežsaimniecības nozare patiesībā ir ļoti svarīga, lai atjaunotu Latvijas mežus. Kokam vienmēr ir tendence augt, un esot atbildīgiem pret saviem mūžzaļajiem mantojumiem, kopīgiem spēkiem saimniekojot savos mežos, ikviens var dzīvot un justies labāk.

Daudziem dzīvot un justies labāk palīdz jau tādu darbu darīšana, kā koku atzarošana, nokaltušu koku novākšana, meža atjaunošana, jaunaudžu stādīšana, regulāra stādu apsaimniekošana, kas ir ceļš uz stiprākiem Latvijas valsts mežiem, līdz ar to tās ir arī nākotnes mājas daudziem meža zvēriem un labklājības avots daudzām Latvijas ģimenēm. Ikvienam kokam mežā vajag savu vietu, lai augtu un pietiekamu telpu, lai tiktu pie saules gaismas. Ir cilvēki, kuros šo pozitīvo ietekmi – audzēt un apsaimniekot savus mežus – var redzēt visskaidrāk, tie ir ģimenes mežu īpašnieki. Daudzas ģimenes krietni investē savu resursu un finanšu resursu, lai saglabātu savus mežus, kas ilgi kalpos kā labklājības avots arī nākamajām paaudzēm, un dos labumu ne tikai pašiem, bet uzlabos arī kopējo meža stāvokli: ūdens kvalitāti, nodrošinot tīru gaisu, dzīvesvietu meža zvēriem, putniem un augiem.

Meža zemju īpašnieki vēlas rīkoties pareizi un saglabāt savu mežu veselību, īstenojot vienu vai vairākas meža apsaimniekošanas prakses. Meža īpašnieki, kas veic regulārus meža apsaimniekošanas darbus, audzē ne tikai spēcīgākus mežus, bet novāc arī vērtīgāku ražu par tiem, kas neveic nekādas meža apsaimniekošanas prakses. Īstenojot pārdomātu apsaimniekošanu, meža saimniekam augs mūžam augošs mantojums.

Lielākoties šādi meža zemju īpašnieki strādā ar mežsaimniekiem un profesionāļiem, un tādejādi saņem profesionālu konsultāciju par labāko apsaimniekošanas praksi, lai risinātu dažādus jautājumus, ar ko saskaras meži: invazīvās sugas, kaitēkļi, klimata pārmaiņas un daudz kas cits. Šādi mežu saimnieki ir motivēti un cenšas no sava meža iegūt maksimumu, mudinot arī citu zemju īpašniekus pārvaldīt savus mežus. Veidojot gudru mežu apsaimniekošanas plānu,  tas var krietni uzlabot gan pašu mežu saimnieku dzīves apstākļus, gan meža ilgtspējību. Pēdējos gados ir pieaugusi interese par sakoptiem mežiem un arvien vairāk ģimeņu pievēršas apsaimniekošanas praksei, kas var būt arī dārgs pasākums, tomēr saimniekam ir visas iespējas mežā audzēt tādas koku sugas, kas nesīs peļņu jau paša saimnieka dzīves laikā. Par izzāģēto koksni atkal var investēt meža fondā (jeb zaļajā bankā), kas vēlāk vainagosies ar galveno ražu – koksni.