Bezatbildīga mežizstrāde

Bezatbildīgi izcirsti meži, bezatbildīgi izpostīta meža zeme. Negodprātīgi uzņēmumi var atrast desmitiem veidu, kā iegūt finansiālu labumu, negodprātīgi izsaimniekojot mežu. Bezatbildīgi izcērtot mežus, mežs zaudē arī savus iemītniekus – augus, putnus, meža zvērus – zūd biodaudzveidība.

Daudzas sugas dzīvo bioloģiski vecos kokos, uz tiem vai to tuvumā, kad šie koki tiek izcirsti, sugas zaudē savu dzīvesvietu un pārtikas avotu. Vecie koki nodrošina arī sēklas jaunu koku audzēšanai. Nepārdomāta mežizstrāde var negatīvi ietekmēt floru, faunu, augsni, hidroloģiskos procesus, ainavu, meža platību īpatsvaru u. c., kas mežu sadrumstalo, ietekmējot, pirmkārt, sugu dzīves telpu. 

Mežs ir svarīgs nākotnes mantojums, bagāts ar bioloģisko daudzveidību, kas ir dzīvesvieta dažādām augu un koku, putnu un zīdītāju sugām.  Bez kokiem mežs ķļūst neauglīgs, vārgs un teju bez dzīvības. Koki un lapas (lapu pakaiši) ir barības vielas meža zemei (augsnei).

Koka saknes stabilizē augsni un novērš eroziju, uzsūcot ūdeni, tādējādi novēršot barības vielu noskalošanu augšējā augsnē. Bez kokiem ir iespējami plūdu draudi, kas var negatīvi ietekmēt kokus un jaunos meža stādus, ar plūdiem augsne un nogulsnes var ieplūst upēs un strautos, dažreiz šī nogulsnēšanās neļauj zivīm un citām sugām veidot ligzdas. 

Lai saglabātu meža daudzveidību, ir jānodrošina gudra meža apsaimniekošanas prakse. Mežs prasa laiku un rūpes, un ja meža īpašnieks nav eksperts meža nozarē vai ikdienas dzīve neļauj ar mežu nodarboties no rīta gaismas līdz vēlai naktij, ir jāmeklē pēc profesionāļiem, kuri zina un ir gatavi nodrošināt efektīvu meža apsaimniekošanu, palīdzot pieņemt derīgus un vērtīgus lēmumus, uzlabojot kopējo meža stāvokli, realizējot meža īpašnieka ieceres. Mežs, kas tiek apsaimniekots ir krietni vērtīgāks par mežu, kas ir audzis dabiskos apstākļos, un to ir regulāri jāapsaimnieko – jātīra, jāstāda, jāretina. Pie kokiem un stādiem ir jāpiekļūst saules gaismai, lai tie augtu kuplāki, garāki un spēcīgāki. Jo sakoptāka kļūst meža vide, jo bagātīgāks augs pats mežs. Bet, ja koki tiek izcirsti bezatbildīgā, mežam vardarbīgā veidā, mežs zaudē bioloģisko daudzveidību, un to var atjaunot vien ar smagu, ilgu un atbildīgu darbu, sākot vietas apsaimniekošanu un jauna meža stādīšanu.

Meža apsaimniekošana ir vērtība, kaut arī izskan bažas, ka meža nozare negatīvi ietekmē mežus, tieši mežsaimniecība ir tā, kas palīdz no jaunaudzes tikt līdz spēcīgiem un vērtīgiem valsts mežiem. Apsaimniekošanai ir jābūt kontrolētai, precīzi koordinējot darbus, iesaistot meža īpašnieku visos ar mežu saistītajos procesos un jautājumos. Ar kvalitāti, caurspīdīgu un atklātu sadarbību var panākt acīmredzamus rezultātus.Spēcīgā mežā arī pēc kailcirtes sekos jauna meža apsaimniekošana, nākotnes iespēja – meža turpinājums!