Mežizstrādes nozīme

Mežizstrāde ir koku izciršanas, apstrādes un to pārvietošanas process uz transportēšanas vietu, ar mērķi apmierināt cilvēku vajadzības pēc koksnes ar likumīgiem paņēmieniem un tādā mērā, kas ļauj izmantot meža resursus ilgstoši, neradot apdraudējumu apkārtējai videi. 

Mežizstrāde ir sākums, kas nodrošina izejvielas daudziem produktiem, kurus pasaules mērogā izmanto gan mājokļiem, būvniecībai, enerģētikai, gan patēriņa (papīra) izstrādājumiem.

Mežizstrāde jeb komerciālā mežizstrāde ietver koku izciršanu pārdošanai kā koksni vai celulozi, papīra un papīra izstrādājumu izgatavošanai. Tā iedalās vairākās fāzēs, pirmā fāze ir cirsmu darbi. Otrā fāze ir koksnes izvešana, tās laikā kokmateriālus transportē līdz lejasgala krautuvei. Tie sākas ar koku gāšanu un noslēdzas augšgala krautuvē. Trešajā fāzē ir paredzēti krautuvju darbi, un pēc tam ar tālāko transportu procesa ceturtajā fāzē kokmateriāli tiek nogādāti līdz to izlietojuma vietai.

Baļķi jeb malka tiek izmantota māju, mēbeļu, papīra, zīmuļu, kokskaidu fasēšanai, kurināmajam, nodrošinot siltumu mājām. Galvenais uzdevums, kas ir jāpilda mežizstrādei – līdzsvarot cilvēku vajadzības un meža izmantošanu, nodrošinot meža ilgstošu saglabāšanos ar visām tā piemītošām īpašībām. Meža ilgtspējas saglabāšana ir ļoti svarīga un atkarīga no dažādiem faktoriem: ciršanas vietas, platības, paņēmieniem, koku izvēles, kvalitātes.

Kā tiek iegūta koksne? Ar cirtes starpniecību. Cirti iedala divās daļās – kopšanas cirte un galvenā cirte. Kopšanas cirtes mērķis ir uzlabot mežaudžu koku augšanas apstākļus, bet galvenā cirte ir ciršanas veids, kad koksne tiek iegūta, kad ir sasniegts attiecīgais cirtes vecums vai caurmērs. Turpretī kailcirtē koksne tiek novākta uzreiz, vienā paņēmienā, kuru pēc nociršanas ir jāatjauno. Rūpīgi un pareizi apsaimniekojot mežu, arī pēc kailcirtes ir jāstāda jaunu mežu, kuru pareizi audzējot, var panākt pat 10 reiz lielāku koksnes apjomu. Iemesls nepatikai pret kailcirtēm jūtu līmenī ir estētika: vairums cilvēku kailcirtes uzskata par vienkārši neglītām. Labākais veids, kā cīnīties pret šo negatīvo uztveri, ir vizuāli pārvaldīt mežu – izstrādāt un plānot meža ražu tā, lai mežs būtu estētiski pievilcīgāks. Šīs vizuālās meža pārvaldības koncepcijas var ieviest izmantojot vizualizācijas programmatūras, kas parādīs, kā kailcirte var izskatīties no dažādiem leņķiem un attālumiem. 

Mežs ir, kas vairāk nekā tikai koku sakopojums, kas aug tuvu cits citam. Tas ļoti atgādina dzīvu organismu, kas aug un noveco, un par mežu ir jānes rūpes. Kad koki ir blīvi augoši, tie sāk atstāt negatīvas sekas, noēnojot citus kokus un stādus. Vienāds saules gaismas daudzums ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu augt jauniem augiem un stādiem, kas galu galā kļūs par spēcīgu mežu.