Kur meklēt Ziemassvētku eglīti?

2019.11.07

   Ziemassvētki ir laiks, kad veikalu plauktos mirdz dažnedažādi rotājumi, mirguļo virtenes un tā vien zib acis, ko iegādāt un iekārt kuplajos eglītes zaros. Bet, kur tad īsti meklēt Ziemassvētku eglīti? Ziemassvētki nav iedomājami bez Ziemassvētku eglītes. Skaistu Ziemassvētku eglīti var iegādāties tirdzniecības vietās, tirdziņos, kā arī pasūtīt internetā. Īstas skaistules aug arī valsts mežos, […]

Lasīt vairāk

Droni – nākotnes apsaimniekotāji!

Droni no militārās jomas sāk pāriet uz biznesu, sevišķi ‘iespiežoties’ mežsaimniecībā. Drons ir bezpilota lidaparāts UAV, kas sabiedrībā tiek izrunāts kā drons. Droni ir viegli vadāmi, daudzpusīgi, ātri un lēti, tiem var iestatīt noteiktu maršrutu, ko tiem jānolido. Pa ceļam drons var arī fotografēt un uzņemt video.  Izmantojot dronus var pārraudzīt mežus, novērtēt situāciju mežā vai mežizstrādē, vērot jaunaudzes, dzīvnieku sugas un meža augus, […]

Lasīt vairāk

Mežsaimniecības pozitīvie aspekti

Mežiem vajag apsaimniekošanu, no tiem vajag izvākt lieko, lai tiktu atvēlēta vieta vērtīgākai un spēcīgākai koksnei.  Apsaimniekošana ir veids, kā nodrošināt regulāru kontroli pār mežu: pārdomāts, atklāts, ar entuziasmu darīts darbs rada virkni pozitīvu lietu: meža atjaunošanās, sugu izplatība, kvalitatīva koksne, meža kopējās vērtības celšanās uc., turpretī bezatbildīga mežsaimniecība var radīt virkni problēmu.. Kokmateriālu ieguve no […]

Lasīt vairāk

Pilsētas mežsaimniecība

Arī pilsētās atrodas meži, koki un augi, un ir zināms, ka šie koki un meži sniedz būtisku labumu cilvēkiem. Mežsaimniecība ir attīstīta, lai uzlabotu mežus, atgriežot dzīvē tādas vietas, kuras vēl nesen neizskatījās spoži. Pilsētu mežsaimniecība ir definēta kā koku populāciju stādīšana, uzturēšana, kopšana un aizsardzība pilsētas apstākļos. Koku esamība pilsētās ir būtiska pilsētas plānošanas un pilsētas infrastruktūras daļa. Pilsētās tiek veidoti un uzturēti parki un dārzi, kopti upju, ezeru krasti, uzlabotas promenādes, ierīkoti zaļie ceļi un pat uzstādītas vienkāršas stādu sānu koka kastes uz ielām. Tam visam nepieciešama stratēģiskā plānošana un kvalificēts darbaspēks. Pilsētas mežsaimniecības ir “zaļa” un videi nekaitīga profesija, kas ietver dažādas pozīcijas, sākot no plānošanas, pilsētu koku stādīšanas un beidzot ar uzturēšanas darbiem. Pilsētas mežsaimniecības mērķis ir atjaunot, saglabāt un uzturēt […]

Lasīt vairāk

Bezatbildīga mežizstrāde

Bezatbildīgi izcirsti meži, bezatbildīgi izpostīta meža zeme. Negodprātīgi uzņēmumi var atrast desmitiem veidu, kā iegūt finansiālu labumu, negodprātīgi izsaimniekojot mežu. Bezatbildīgi izcērtot mežus, mežs zaudē arī savus iemītniekus – augus, putnus, meža zvērus – zūd biodaudzveidība. Daudzas sugas dzīvo bioloģiski vecos kokos, uz tiem vai to tuvumā, kad šie koki tiek izcirsti, sugas zaudē savu dzīvesvietu un pārtikas avotu. Vecie koki nodrošina arī sēklas jaunu koku audzēšanai. Nepārdomāta mežizstrāde var negatīvi ietekmēt floru, faunu, augsni, hidroloģiskos […]

Lasīt vairāk

Mežizstrādes nozīme

Mežizstrāde ir koku izciršanas, apstrādes un to pārvietošanas process uz transportēšanas vietu, ar mērķi apmierināt cilvēku vajadzības pēc koksnes ar likumīgiem paņēmieniem un tādā mērā, kas ļauj izmantot meža resursus ilgstoši, neradot apdraudējumu apkārtējai videi.  Mežizstrāde ir sākums, kas nodrošina izejvielas daudziem produktiem, kurus pasaules mērogā izmanto gan mājokļiem, būvniecībai, enerģētikai, gan patēriņa (papīra) izstrādājumiem. Mežizstrāde jeb komerciālā mežizstrāde ietver koku izciršanu pārdošanai kā koksni vai celulozi, papīra un papīra izstrādājumu izgatavošanai. Tā iedalās vairākās fāzēs, pirmā fāze ir cirsmu darbi. Otrā fāze ir koksnes izvešana, tās laikā kokmateriālus transportē līdz lejasgala krautuvei. Tie sākas ar koku gāšanu un noslēdzas augšgala […]

Lasīt vairāk

Meža ciršana

2019.10.29

Kad koku audzes kļūst pārāk blīvas, sāk pieaugt mežu veselības riski. Uzlabot meža kvalitāti var apsaimniekojot mežu, piemēram, izzāģējot riska kokus. Bet, lai īpašums tiktu izzāģēts, vispirms ir jānodrošinās ar meža inventarizāciju un no tās izrietošajiem meža datiem. Meža inventarizācija ir priekšnoteikums, lai mežs vispār varētu tikt izzāģēts, meža inventarizācija sniedz informāciju par mežā esošajiem infrastruktūras objektiem (laucēm, purviem, klajumiem utt), koku sugām, […]

Lasīt vairāk

Ģimenes spēks meža nozarē

2019.10.23

Lai gan dažreiz dzirdam bažas par meža nozares ietekmi uz mūsu mežiem, mežsaimniecības nozare patiesībā ir ļoti svarīga, lai atjaunotu Latvijas mežus. Kokam vienmēr ir tendence augt, un esot atbildīgiem pret saviem mūžzaļajiem mantojumiem, kopīgiem spēkiem saimniekojot savos mežos, ikviens var dzīvot un justies labāk. Daudziem dzīvot un justies labāk palīdz jau tādu darbu darīšana, kā koku atzarošana, nokaltušu koku novākšana, meža atjaunošana, jaunaudžu stādīšana, regulāra stādu apsaimniekošana, kas ir ceļš uz stiprākiem Latvijas valsts mežiem, līdz ar to […]

Lasīt vairāk

Jauna meža stādīšana

   Meža ieaudzēšana ir jauna meža stādīšana ar mērķi izmantot zemi lietderīgi, paplašināt vai saglabāt mežu, veicinot meža dabisko atjaunošanos. Pieaugot pieprasījumam un pārdošanas apjomam, kas kopš 2000. gada ir pieaudzis 6 reizes, ar jaunu tehnoloģiju palīdzību krietni tiek uzlabota arī stādu kvalitāte un noturība pret slimībām.    Jauna meža stādīšana ir svarīgs faktors, lai […]

Lasīt vairāk

Apsaimniekot vai pārdot mežu?

2019.10.21

Mežs tā ir milzīga bagātība. Šajā mūžīgi augošajā mantojumā ik pa laikam ir jānodrošina gan meža inventarizācija, gan apsaimniekošana. Veci koki ir krietni uzņēmīgāki pret slimībām un kaitēkļiem, un to novākšana uzlabos kopējo meža stāvokli. Diemžēl ne visiem meža īpašniekiem ir pa spēkam savu meža īpašumu regulāri atjaunot un uzturēt, un ja īpašums sāk kļūt […]

Lasīt vairāk